Jeśli jesteś widoczny, jesteś bezpieczny ! To niby proste i oczywiste hasło, wciąż dla wielu użytkowników dróg pozostaje tajemnicą nie do odkrycia. Wypadki na drogach, z udziałem pieszego, są w dużej mierze spowodowane właśnie brakiem jasnego i czytelnego oznakowania podróżujących pieszo osób. Temat ten jeszcze bardziej dotyka najmłodszych. Dlatego ważne są akcje propagujące bezpieczeństwa na drodze i edukowanie już od najmłodszych lat, jak właściwie korzystać z dróg, chodników i przejść dla pieszych.

Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w ten dość trudny, lecz bardzo ważny etap szkoleniowy. Wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym w Bydgoszczy przygotowaliśmy cykl zajęć dla miejscowych przedszkoli, podczas których doświadczeni instruktorzy przedstawiają zagrożenia „czekające” na drodze. W formie konkursów i zabaw uczymy dzieci, jak bezpiecznie przechodzić przez pasy czy w jaki sposób oznakować swoje plecaki czy kurtki, aby być zawsze widocznym. Przedszkolaki poznają z nami  znaczenie znaków drogowych, które informują  o miejscach niebezpiecznych, przejściach dla pieszych, mówią kiedy można przejść na drugą stronę jezdni, a kiedy czerwone światło mówi "STOP". 

Przedszkolaki, po zakończeniu zajęć, otrzymują ufundowane przez nas kamizelki odblaskowe, które pomogą w zachowaniu widoczności na drodze.

Hyundai jest prekursorem w dziedzinie bezpieczeństwa. Inspirując się technologią, zastosowaną w naszych samochodach, stworzyliśmy program edukacyjny „Bezpieczni na drodze z Ulsan Motor”. Celem akcji jest promowanie bezpiecznego zachowania na drodze oraz zapewnienie widoczności najmłodszych mieszkańców powiatu bydgoskiego  - Jacek Gagajek, szef sprzedaży Ulsan Motor Sp. z o.o.

Salon Online Salon Online